Konsten att skapa en dans. Ett verktyg för dans och rörelse i skolan.

Stegvis är spelet du kan göra på fem minuter, fem timmar, fem dagar eller fem månader. Det är för danslärare, idrottslärare, fritidspedagog eller förskolelärare som är nyfiken på att testa dans på ett nytt sätt. Inga förkunskaper i dans krävs.

Eleverna får testa och utforska dans och rörelse genom konstnärliga val och fylla rummet med koreografier under en kreativ och lustfylld resa. Spelet kan också användas som ett verktyg för aktiv inlärning med hela kroppen, i en fördjupad läroprocess.

Spelet är skapat av danskonsulenterna på Kultur i Väst.

På Kultur i Halland finns tre exemplar av spelet till utlåning till den som vill! Hör av dig till dansutvecklare Marta Vassegård på marta.vassegard@regionhalland.se om du är nyfiken och vill prova eller om du har frågor.