Rum för Dans/ Halland kan i juni och augusti erbjuda två sökbara arbets-residens med olika inriktning.

Scroll down for information in English!

 

Varberg 4 – 14 juni:

Residenset görs i samarbete med Teater Halland och arbetslokaler finns i deras teaterhus i Varberg. Residenset är öppet för sökande som vill påbörja ett arbete, eller som befinner sig i en arbetsprocess.

I residenset ingår boende för 3 – 5 personer, samt ett arvode på 10 tkr per person på faktura (F-skattsedel). Blackbox 15 x 15 m med trägolv, dansmatta yta 14 x 8 m. Tillgång till viss teknik efter överenskommelse. Boende i Varberg i litet hus för gemensamt hushåll och 3 sovrum med plats för 3-5 personer. Resa till Varberg sker på egen bekostnad. Du fakturerar efter avslutat residens. Har du inte möjlighet att fakturera själv, måste du själv anlita en faktureringstjänst. Period: 4 – 14 juni (ankomst till boende kan ske 3 juni)

Kungsbacka 20 – 30 augusti:

Residenset vänder sig till koreograf/ kompani som är i arbete med ett verk och kommit så långt att man vill pröva sceniska och tekniska idéer eller som arbetar mot en inplanerad premiär.

I residenset ingår tillgång till Kungsbacka Teaters scen med befintlig teknik, viss tillgång till dansstudio med speglar och visst stöd av teknisk personal efter överenskommelse. Det ingår inte boende, men ett resestöd på 6000 kr samt ett produktionsstöd på 20 tkr som utbetalas mot faktura (F-skattsedel). Du fakturerar efter avslutat residens. Har du inte möjlighet att fakturera själv, måste du själv anlita en faktureringstjänst.

Vem kan söka:

Alla som är professionellt verksamma danskonstnärer i Sverige kan söka. Den som söker är välkommen att, förutom andra danskonstnärer, även bjuda in andra medsökanden, det kan vara ljussättare, kompositörer, dramaturger, musiker med flera. Dessa behöver inte vara verksamma i Sverige.

Så här söker du:

Beskriv vad du vill arbeta med, och vilka som ska medverka i residenset. Skicka gärna med länk till tidigare arbeten eller material från pågående repetitioner. Efter avslutat residens vill vi göra en utvärdering tillsammans med dig och att du också skriver en redogörelse för arbetet under residenset. Vi vill ha din ansökan senast 20 mars. Maila din ansökan till rumfordans@regionhalland.se

Har du frågor kontakta producent Marie Jönsson, marie.e.jonsson@regionhalland.se eller mobil/sms 0705 424531.

När du skickar in ansökan behandlas därmed dina personuppgifter. För information om hur vi hanterar personuppgifter läs vårt integritetsmeddelande.

Matilda Bilberg och Jenna Hendry hade residens på Teater Halland 2018.
Matilda Bilberg och Jenna Hendry hade residens på Teater Halland 2018.

 

Rum för Dans has an open call for two different dance residencies in Halland.

 

Varberg 4 – 14 June:

This residency is done in collaboration with Teater Halland and the residency will be held at their theater in Varberg. The residency is open for applicants who are in the early stages of a new project or who are currently working on a new piece.

Accomodation for 3-5 people will be provided and 10 000 SEK per person will be paid. You will need to send an invoice after the completed residency. The blackbox is 15 x 15 m with wood floors. Dance mat is 14 x 8 m. There is some technical equipment that can be used according to an agreement with the theater. The living accomodation is a small house with three bedrooms with beds for 3-5 people. The residency period is 4-14th of June but the accomodation can be available from the 3rd of June. The travel expenses to Varberg is not included.

Kungsbacka 20 – 30 August:

The second residency takes place at Kungsbacka Teater and is open for choreographers and dance companies that have come so far in their process that they want to try different technical ideas on stage or are working towards a planned premiere.

The stage at Kungsbacka teater is 12 x 18 m and times you will also have access to the dance studio. You can use the technical equipment that is already at Kungsbacka Teater and support from technicians working at the theater according to agreement. There is no accomodation provided, but a travel grant of 6000 SEK and a 20 000 SEK for the production. You will need to send an invoice after the completed residency.

Who can apply?

Professional dance artists and choreographers based or working in Sweden. The applicant may chose to invite collaborators such as light designers, dramaturgs, musicians, dancers etc that are not based or working in Sweden.

How to apply:

Describe what you wish to work with and who you want to bring to the residency with you. If you have video-material of current or previous work the please send us a link. After the completed residency we wish to have an evalutation with you and want you to contribute with a written report of the time spent here.

Last day to apply is 20th of March. E-mail you application to rumfordans@regionhalland.se

If you have any questions please e-mail Marie Jönsson, marie.e.jonsson@regionhalland.se or call or send a text to +46 70 542 45 31

When you submit your application, your personal data will be processed. For information on how we handle personal information please contact Region Halland data protection: dataskydd@regionhalland.se