Är du danskonstnär som bor i eller har anknytning till Halland eller vill du presentera ett dansverk som helt eller delvis skapats i Halland, exempelvis genom residens, samproduktion eller annat samarbete? Då är du välkommen att skicka in en ansökan för att vara med i Halländsk dansplattform 2019.

Arrangemanget äger rum den 11 september på Kungsbacka Teater. Där har du möjlighet att visa ett kortare dansverk i sin helhet, ett utdrag ur ett längre dansverk eller ett work-in-progress för den Halländska publiken och personer från dansbranschen. Verket kommer vara del av en helaftonsföreställning där även andras verk kommer visas. För att arrangemanget ska flyta på så bör ditt verk vara mellan ca 10 och 20 minuter långt. Det finns möjlighet att presentera både kortare och något längre verk så länge arrangemanget som helhet fungerar ur ett publikt perspektiv.

Det utgår ett arvode på 15000 kr (mot faktura) för varje deltagande verk.

 

Tekniska förutsättningar:

 

Kungsbacka teater: scenmått 12 x 18 m. Dansmatta finns.

Tillgång till 1 ljudtekniker och 1 ljustekniker under förställning.

Tillgång till scenen i ca en halv dag för rep, ljud- och ljusgenomgång med tekniker, enligt överenskommelse den 9, 10 eller 11 september.
Flera föreställningar ska samsas under samma kväll vilket ger en begränsad möjlighet till individuell teknisk sättning.

Vi vill ha en skiss och text på era tekniska önskemål tillsammans med ansökan. De verk som kommer med kallas till en träff på Kungsbacka Teater där vi tillsammans med tekniskt ansvariga går igenom önskemål och diskuterar möjligheterna.

 

Ansökan:

Ansök senast den 1 april 2019.

Ansökan skickas via mail till anna.leppajoki@regionhalland.se

eller via post till Region Halland – Kultur, Anna Leppäjoki, Box 517, 30180 Halmstad.

 

Vi vill att ni i ansökan får med följande information:

  • För- och efternamn
  • Födelsedatum
  • Postadress
  • Mobilnummer
  • E-post
  • Medsökande
  • Mer om dig/er som söker (Beskriv kort din/er dansbakgrund och nuvarande sysselsättning).
  • Beskriv det verk du/ni vill presentera på Halländsk dansplattform 2019 .

Kort beskrivning av verket, namn/arbetsnamn, längd, koreograf, medverkande på scen. Är det ett utdrag ur ett längre verk, eller ett verk som presenteras i sin helhet? Är det ett färdigt verk eller ett work-in-progress?

  • Länkar till relevant rörligt material om sådant finns. Det går bra att skicka länkar till tidigare verk och/eller repetitioner ifall det är ett work-in-progress som du/ni vill presentera.
  • Tekniska önskemål. Bifoga skiss.

 

Svar på ansökan kommer i mitten av april.

 

Kontakt:

 

Generella frågor under ansökningstiden ställs till Anna Leppäjoki, tfn 072-524 22 81 anna.leppajoki@regionhalland.se

Frågor om teatern och teknik ställs till Per Hemberg, tfn 0700 833076 per.hemberg@kungsbacka.se

 

När du skickar in ansökan behandlas därmed dina personuppgifter. För information om hur vi hanterar personuppgifter läs vårt integritetsmeddelande.