Ett samtal mellan Nathalie Ruiz, Helena Hertov och Marie O'Connor.