Det är viktigt att våra gäster, medarbetare och samarbetspartners kan känna sig trygga.
I nuläget genomför vi våra föreställningar som planerat, eftersom våra spelplatser har färre än 500 platser i salongen.
Vi följer utvecklingen och har en beredskap att agera efter nya direktiv från myndigheterna. Detta kommuniceras i så fall här och direkt med berörda kunder.