Den 29 februari var Rum för Dans värd för en stor premiär i Falkenberg!

Djurens Karneval är en dansföreställning av den spanske koreografen Marcos Morau. Rum för dans samproducerade föreställningen tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg, Smålands Musik & Teater, Byteatern Kalmar Länsteater och Skånes Dansteater som alla ingår Danssamverkan Sydsverige. Det är en stor satsning på en barnföreställning som riktar sig till barn i åldrarna 9-11 år.

Vi har pratat med Marta Vassegård som har gjort ett fantastiskt pedagogiskt arbete kopplat till föreställningen. Under de sista månaderna av 2019 tog hon kontakt med de skolor som skulle få se dansföreställningen Djurens Karneval i Falkhallen eller på Kungsbacka Teater. Marta, som bland annat har bakgrund som danspedagog och dansutvecklare, erbjöd lärarna att hon kunde komma till skolorna och hålla dansworkshops för eleverna.

”Workshopen skulle vara som en förberedelse inför upplevelsen på teatern, en fysisk upplevelse och en förståelse för en dansföreställning i allmänhet och Djurens karneval i synnerhet.” säger Marta.

Glädjande nog var 17 skolor intresserade av detta och bokade in workshops för eleverna. I januari, februari och början av mars träffade Marta elever från 47 olika klasser i kommunerna Falkenberg, Halmstad och Kungsbacka. Nästan 800 barn i årskurserna 3, 4 och 5 fick lära sig lite mer om samtida dans, vad det kan vara och hur det kan kännas. Marta pratade om hur dans kan tolkas på olika sätt, att alla har individuella upplevelser och allas tolkningar av föreställningen är lika rätt. Eleverna fick prova på olika dansövningar och använda sig av sin fantasi för att hitta på rörelser till musik från Djurens Karneval av Camille Saint-Saëns. De fick exempelvis prova på att gestalta djur som förekommer i föreställningen och som har olika typer av rörelsekaraktär; Elefanten med de klumpiga, stora, tunga, långsamma rörelserna, spindelns kvicka, smidiga, tysta och lätta rörelser och slutligen svanens eleganta, stolta och graciösa rörelser. Alla fick göra övningen efter egen förmåga.

”När jag träffade gruppen ville jag också att någon lärare som kände klassen skulle vara närvarande för att ge trygghet till gruppen och kunna hjälpa till om behov uppstod.” Det var högt deltagande i klasserna och Marta upplevde att alla kunde följa med och delta i undervisningen. Några lärare berättade att vissa elever som annars lätt faller ifrån nu hade lust och kunde vara med i dansen.

”Jag upplevde att workshopen verkligen gav nyfikenhet och väckte intresse för föreställningen. Inte bara hos eleverna utan också bland lärarna. Bilderna på dansarnas kostymer trollband och fascinerade och gav en bild av föreställningens abstrakta karaktär.” säger Marta.

”För de flesta har både denna typ av dansworkshop och dansföreställning varit en helt ny upplevelse och det känns ovant för dem. Men just därför tror jag också de kommer minnas detta och långt senare i livet komma ihåg Djurens karneval. Jag upplever att eleverna har haft en ny men rolig upplevelse. Vid några tillfällen fick eleverna vid avslutningen säga ett ord var om hur de tyckte att dansen var eller något om vad de upplevt. Då var de allra flesta kommentarerna: roligt, spännande, konstigt, ovant och jättekul.” berättar Marta.

Cirka 1000 barn och vuxna såg föreställningen i Halland innan ensemblen åkte vidare på sin turné i Sydsverige. Med anledning av Coronapandemin kunde de tyvärr inte fullfölja turnén. Det planeras för att Djurens Karneval ska tas ut på turné igen nästa år.

En dansare i elefantinspirerad kostym.
Foto: Lars Kroon
Två dansare i spindelkostymer.
Foto: Lars Kroon