Rum för Dans erbjuder ett arbetsresidens i Kungsbacka 14 -24 juni

Residenset vänder sig till koreograf/ kompani som är i arbete med ett verk och kommit så långt att man vill pröva sceniska och tekniska idéer eller som arbetar mot en inplanerad premiär.

Detta ingår i residenset:

  • Tillgång till Kungsbacka Teaters scen med befintlig teknik och viss tillgång till dansstudio med speglar.
  • Visst stöd av teknisk personal efter överenskommelse
  • Produktionsmedel på 40 tkr.
  • Det ingår inte boende, men utlägg för boendeutgifter kan sökas mot uppvisande av kopia på kvitto alternativt kontrakt upp till 10 000 kronor som utbetalas mot faktura.
  • Resestöd för resa till Kungsbacka utgår med max 1500 kr/person.

Betalning sker mot faktura efter avslutat residens. Har man inte möjlighet att fakturera själv, måste en faktureringstjänst anlitas.

Vem kan söka?

Du som är professionellt verksam danskonstnär i Sverige kan söka. Du är välkommen att bjuda in andra danskonstnärer, ljussättare, kompositörer, dramaturger, musiker med flera.

Såhär går det till: 

Beskriv kort vad du vill arbeta med, var du befinner dig i processen och vilka som ska medverka i residenset. Skicka gärna med länk till tidigare arbeten eller material från pågående repetitioner.

Efter avslutat residens vill vi göra en utvärdering tillsammans med dig, och om möjligt också att du visar något från arbetet för en inbjuden mindre publik.

P g a den pågående pandemin är det extra viktigt att residenset kan genomföras på ett Corona-anpassat säkert sätt, och vi behöver planera detta tillsammans med dig.

Vi vill ha din ansökan senast 17 mars. Beslut om vem som får residenset meddelas senast 6 april. Maila din ansökan till rumfordans@regionhalland.se

När du skickar in ansökan behandlas därmed dina personuppgifter. Läs mer om hur Region Halland hanterar personuppgifter här (www.regionhalland.se/dataskydd)

Har du frågor är du välkommen att kontakta producent Marie Jönsson, marie.e.jonsson@regionhalland.se telefon: 0705-424531.