Sommarens arbetsresidens går till Carmen Olsson och hennes projekt Nature remains, där dans och film belyser frågeställningar om den samtida människans förhållande till naturen.

I projektet används ett nytt arbetssätt, där dansen och filmande av den integreras under processen. Nature remains utvecklas stegvis, så att processen hålls öppen inom temats ram. På så sätt spinns materialet succesivt fram till en helhet,en scenisk dansföreställning och film.

– Arbetet är nu i ett skede där dansen ska fördjupas genom ett nära möte med kameraögat, under filmandet av dansen. Vi har material som filmats utomhus, i natur och stad, som vi vill använda, säger Carmen.

På Kungsbacka Teater ska Carmen och konstnären Zeppa arbeta med koreografiska skisser och filmat material och prova olika ljus och videoprojektioner. De de ska filma med så kallad greenscreen och arbeta med utvalda koreografiska scener som filmas på olika sätt.