Linnea Bågander

Linnea Bågander är textildesigner och har i flera år arbetat med koreografer i ett undersökande arbete kring hur material och kroppens rörelse påverkar varandra. Rum för Dans har visat verk av Nicole Neidert Cuttlefish och Karolin Kent homo(sapiens) där Linneas kostymdesign spelat en framträdande roll. Hör henne berätta och visa hur hon arbetar vid en lunchföreläsning på RIAN designmuseum i Falkenberg torsdag 23 september kl 12.30.

Läs mer på Rian Designmuseums webbsida.