Nya restriktioner angående smittspridning av Covid-19 i Halland

I och med det ökade smittläget har Kultur i Halland beslutat att alla publika arrangemang ska ställas in under perioden som avses av Folkhälsomyndighetens beslut om särskilda allmänna råd. De nya lokala restriktionerna gäller från 4 november till och med 24 november med möjlighet till förlängning.

De säger:
Alla i Halland uppmanas att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Region Halland/Kultur i Halland ställer in egna arrangemang
Enligt ordningslagen kan man ha 50 personer vid offentlig sammankomst, men enligt de nya halländska restriktionerna så bör man undvika att delta i offentliga sammankomster.

Med detta som bakgrund väljer Kultur i Halland att ställa in alla egna arrangemang fram till 24 november med möjlighet till förlängning. Allt för att undvika smittspridning i regionen.

Vi på Kultur i Halland finns tillgängliga för att svara på frågor och hjälpa till på bästa sätt. Tveka inte att fråga din kontaktperson hos oss.