Rum för Dans presenterar samtida dans för den halländska publiken, bidrar till utveckling och förnyelse av konstområdet och skapar samtidigt arbetstillfällen för danskonstnärer och andra i branschen. Region Halland, Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun satsar sedan 2011 på denna rörliga institution för dans.

Sedan starten har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och internationella kompanier och arbetat med så väl etablerade som nya koreografer. Vi utgår från de två scenerna Kungsbacka Teater och Falkhallen, två moderna och fullt utrustade scener särskilt lämpade för den nutida danskonsten och med kunnig personal. Rum för Dans erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och skapar produktionsmöjligheter i residensform.

Rum för Dans är en av parterna i turnénätverket Dansnät Sverige. Genom detta har publiken kunnat möta ett regelbundet utbud av nationella och internationella föreställningar i Halland. Genom Dansnät Sverige så är Rum för Dans också med och samproducerar föreställningar.

Rum för Dans vill självklart att publiken ska växa och att fler ska upptäcka dansen som konstart och därför arrangerar vi samtal, introduktioner, workshops, öppna-repetitioner och andra aktiviteter som kan väcka nyfikenheten, bjuda in till upplevelsen, bredda erfarenheten och att ge nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans. Mötesplatser för dialog, utbyte, intryck och avtryck är viktiga delar i vårt publika arbete.