Rum för Dans presenterar samtida dans för den halländska publiken, bidrar till utveckling och förnyelse av konstområdet och skapar samtidigt arbetstillfällen för danskonstnärer och andra i branschen. Region Halland, Kungsbacka kommun och Falkenbergs kommun satsar sedan 2011 på denna rörliga institution för dans.

Sedan starten har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och internationella kompanier och arbetat med så väl etablerade som nya koreografer. Vi utgår från de två scenerna Kungsbacka Teater och Falkhallen, två moderna och fullt utrustade scener särskilt lämpade för den nutida danskonsten och med kunnig personal. Rum för Dans erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och skapar produktionsmöjligheter i residensform.

Rum för Dans är en av parterna i turnénätverket Dansnät Sverige. Genom detta har publiken kunnat möta ett regelbundet utbud av nationella och internationella föreställningar i Halland. Genom Dansnät Sverige så är Rum för Dans också med och samproducerar föreställningar.

Rum för Dans har ett tydlig publikfokus och vi vill självklart att publiken ska växa och att fler ska upptäcka dansen som konstart. Mötesplatser för dialog, utbyte, intryck och avtryck är viktiga delar i vårt publika arbete. Att väcka nyfikenheten, bjuda in till upplevelsen, bredda erfarenheten och att ge nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans är målet.

Gästspel

Sedan starten hösten 2011 har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och internationella kompanier, arbetat med etablerade koreografer och unga som är relativt nya på arenan.

Gästspelen är grunden i verksamheten. Flera samarbetspartners möjliggör ett brett utbud – Skånes Dansteater, dansarrangörer i Västsverige för att nämna några. Flera av våra föreställningar turnerar genom Dansnät Sverige, ett nationellt turnénätverk med arrangörer i hela landet, från Skåne till Norrbotten. Vi samverkar med frilansande kompanier och dansinstitutioner.

Arrangörer i andra halländska kommuner bidrar till att öka det regionala utbudet och bidrar till en helhet. Den offentliga föreställningen är i fokus oavsett publikens åldersgrupp. Runt föreställningarna bygger vi en verksamhet av samtal, workshops, öppna repetitioner och andra händelser för att arbeta med publikutveckling.

Aktuella gästspel presenteras under rubriken program.