AIC och Rum för Dans har inlett ett samarbete där vi ger halländska Rickard Fredborg residens hos AIC på Orust. Där får han under tio dagar tillgång till en arbetsplats i nyuppförd ateljé, verkstad och logi och framför allt en stillsam plats i naturen för arbete och tanke. Projektet heter Kultur i natur.

Rickard Fredborg är en Halmstadbaserad konstnär och koreograf. Hans huvudsakliga intresse ligger i hur rörelse och närvaro kan nyansera självbilden, förstärka tillhörigheten och gräva fram underliggande medvetanden som vilar bortom den konceptuella verkligheten.

Under residenset ska Rickard specifikt utforska hur vår omgivning understödd av text, ljud och rörelse kan influera våra sinnen och kroppar för att utforska medvetandet och det kreativa samspel som spontant uppstår i mötet mellan människor och natur.

Läs mer om AIC på deras webbsida.