Konstnärsnämnden tilldelar Nicole Neidert årets Birgit Cullberg-stipendium med följande motivering:
Nicole Neiderts arbete befinner sig i gränssnittet mellan rörelse, film, design, pop och bildkonst. Med en osviklig känsla för tingens (objektens, tidens, kropparnas, rummens) materialitet, väver hon fram sina koreografier likt perceptiva trådverk. Neiderts arbete tycks framkalla alternativa former av sensorisk logik, vilket leder betraktaren till att fråga sig: är relationen mellan jaget och den andre, dess materialitet och det materialiserade, så fixerat som vi vill tro?

Med specificitet och elegans Neidert bjuder in oss till att förundras och träda in i ett koreografiskt arbete som är helt och hållet hennes eget och som hon med orubblig och intuitiv vilja kommunicerar till oss. Neidert utmanar, leker, belyser och aktualiserar enkla objekt och koreografiska strukturer, vilket öppnar upp nya vyer och skärningspunkter för tanke, förnimmelse och handling.

I likhet med sin föregångare Birgit Cullberg tänjer Neidert gränsen och omdirigerar vår blick för hur olika konstformer kan omförhandla våra givna estetiska skiljelinjer. Hon ger oss en hint om ett upphov till ett nytt fält, där våra taktila föreställningar kanske kan få omformuleras, och ge plats för existentiella frågor som i sin enkelhet berör, vad det innebär att vara människa.

Mer om stipendiaten Nicole Neidert

Nicole Neidert har sedan 2012 varit verksam som koreograf och dansare runt om i Sverige. Hon är född i Oslo 1989, delvis uppvuxen i Halmstad och numera bosatt i Stockholm. Nicole är konstnärligt intresserad av artificiella uttryck, texturer, känslostormar och dans. I nära samarbeten med andra konstnärer förvränger hon våra idéer om kropp och logik, när uttrycksformer möts och smälter samman. Hon är utbildad vid Balettakademien i Stockholm åren 2009 till 2012. Hennes verk har bland annat visats på Skånes Dansteater, SPIRA Kulturhus, Falkhallen Falkenberg, Hjalmar Bergmanteatern Örebro och Malmö Konserthus. Aktuell härnäst med föreställningen Call of the void på Elverket, Dansens Hus, i maj 2022.
Läs mer på Nicole Neiderts webbplats: nicoleneidert.com

Om Birgit Cullberg-stipendiet

Birgit Cullberg-stipendiet delas årligen ut till en ung koreograf. Stipendiet instiftades av regeringen på Birgit Cullbergs 90-årsdag 1999. Stipendiet delas ut under Teknologi och skapande i Skövde 20 november klockan 13-14 i samband med visningen av det pågående arbetet STM_spaces 02.

Fotograf: Christopher Backholm