I sommar hålls ett dansresidens i Kungsbacka 17 till 28 juni. Residenset görs i samarbete med Kungsbacka Teater och Kungsbacka kommun.

I residenset ingår

 • Produktionsmedel på 100.000 sek exkl moms (ska täcka eventuella resor och boende för alla deltagande).
 • Tillgång till Kungsbacka Teaters scen med grundljus/ljud. Övriga teknikönskemål kan
  eventuellt göras efter överenskommelse med Kungsbacka Teaters personal. Scenen är 12×18
  meter och dansmatta finns. Mer information om Kungsbacka Teaters scen finns på
  kungsbackateater.se. Arbetstider är vardagar 08:00-17:00 på vardagar. Övriga tider avtalas separat
  med Kungsbacka Teaters personal.
 • Betalning sker mot faktura efter avslutat residens. Har du inte möjlighet att fakturera själv
  måste en faktureringstjänst anlitas.
 • På residenset arbetar du/ni självständigt. Vi (Rum för Dans) kommer finnas med för
  mottagande, göra en check efter första veckan och därefter närvara sista dagen för en
  visning från residenset, enligt överenskommelse.

Vem kan söka

Danskonstnär skriven / verksam i Halland.

Så här söker du

 • Beskriv kort vad du vill arbeta med och hur du vill använda medlen. Vi önskar gärna information om var du befinner dig i processen och vem som ska medverka i residenset, max 1 A4. Om du vill kan du skicka länk till tidigare arbeten eller material från pågående process.  
 • Vi vill ha din ansökan senast 25 februari.  
 • Beslut om vem som får residenset meddelas senast 15 mars.  
 • Maila din ansökan till marta.vassegard@regionhalland.se 

Så här behandlas din ansökan av Rum för Dans:

 • Beslut om vem som tilldelas residenset tas av Rum för Dans.  
 • Alla ansökningar behandlas och alla får ett kort svar. 
 • När du skickar in ansökan behandlas därmed dina personuppgifter. Mer om hur Region Halland hanterar dina personuppgifter: www.regionhalland.se/dataskydd

Redovisning

 • Redovisning sker genom en kort uppställning på hur medlen disponerats. 

Frågor?

Har du frågor kontakta dansutvecklare Marta Vassegård på 0790-982 191/
marta.vassegard@regionhalland.se

Välkommen med din ansökan!