Träda Trassla Tråda… är ett interaktivt verk i gränslandet mellan dansverk och konstinstallation. Som publik lotsas du genom ett scenrum uppbyggt av papper, tyg och trådar. Med sinnliga, ljudande och lekfulla grepp aktiverar och omvandlar dansarna denna värld. En dansant lek med materialen uppstår där trådar trasslas till liv, tyg böljas ut i blom och papper prasslas till tunnlar genom rummet. Materialen återfår liv och deras sjudande ursprungsvärldar tar successivt över scenrummet. När föreställningen går mot sitt slut ser platsen helt annorlunda ut…

Som publik är du välkommen att uppleva verket sittande, stående, liggande, vaggande, blundande. Mot slutet välkomnas du även in verket där du kan känna dig in i och genom materialens värld. Verket är framtaget för en funktionsvarierad publik med fokus på barn och unga men fungerar för alla åldrar.

Koreograf och upphovsman: Helena Lambert och Sara Lindström Lindhe

Scenograf / Konstnär: Anna Nyberg

Ljudkonstnär: Jan Carleklev

 

Med bidrag från Region Stockholm och Statens Kulturråd. Samproducerat av Weld.