Danspriset 2022 – utlysning för utveckling i och av dansområdet 2020-2021 

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut Danspriset till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2020-2021. Danspriset 2022 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 17-22 maj. 

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få Danspriset 2022

 • Scenkonstnärlig utveckling
 • Barn och unga insatser
 • Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
 • Kreativitet och nyskapande
 • Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration 

Danspriset kan delas ut i en av följande kategorier

 • Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
 • Publikarbete/arrangörsarbete
 • Pedagogiska insatser, metodutveckling
 • Forskning
 • Politiskt engagemang
 • Dansfilm
 • Cirkus
 • Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
 • Framtidsutveckling/nyheter
 • Främjande insatser för BoU
 • Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
 • Internationella arbete och samarbeten 

Nominera till Danspriset 2022 

Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar. Vem som helst kan nominera! Nomineringsperioden går ut 28 februari 2022. 

Följande ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till dansutvecklare: Marta Vassegård marta.vassegard@regionhalland.se 

Namn på person eller organisation som nomineras, verksam i stad alternativt region, telefonnummer och en motivering på max 500 tecken. 

Kontaktperson: Marta Vassegård Dansutvecklare Region Halland marta.vassegard@regionhalland.se telefon: 0709-982191 

Vinnaren av Danspriset meddelas av SrD:s ordförande senast 5 april 2022. 

Välkommen med dina nomineringar!