SINDRI RUNUDDE

14 Mar

Föreställningen är inställd!

Tyvärr är hela turnén inställd

Delighthouse and the dark room 

Med utgångspunkten i ett fyrtorn som en metafor till kroppen, och tillståndet mellan dess kapacitet att både ge vägledning och varna, har Sindri skapat fyra berättelser om tillstånd av inre stormar. Föreställningen möter mörker med humor och föreslår nya sätt att möta sin melankoli. 

Om Sindri Runudde 

Sindri Runudde är en svenskt och internationellt baserad dansare och koreograf. Dens arbete kännetecknas av en multisensorisk ingång till kroppen som ett levande arkiv. Till sina processer bjuder Sindri in kreatörer på och bakom scenen för utforskande och problematiserande av hur vi upplever vår omvärld genom våra sinnen och vår perception. Ett musikaliskt och auditivt metodarbete och perspektiv är centralt. Sindris arbete sträcker sig över olika fält inkluderande ljudkonst, bildkonst och performance. Den är utbildad inom nutida cirkus och dans, och har arbetat med internationella kompanier såväl som turnerat med sina egna verk i Sverige och utomlands.  

Konstnärligt team 

Koreograf: Sindri Runudde
Dansare: Sindrei Runudde, Cajsa Codée, Ellen Söderhult, Maia Means, Marvil Iglesias.

Speltid: 70 min

Ett samarrangemang mellan Rum för Dans och Teater Halland.

Föreställningen turnerar med Riksteatern.